Individualni i poluindividualni časovi

Odrasli i tinejdžeri

Individualni čas – 90 min. – 2 100 din.
Individualni čas – 60 min. – 1 400 din.

Poluindividualna nastava (2 polaznika) – 90min. - 2 800 din. (1 400 din. po osobi)
Poluindividualna nastava (2 polaznika) – 60min.- 2 000 din. (1 000 din. po osobi)

Deca do 12 godina

Individualni čas – 45 minuta – 1 100 din.
Individualni čas – 60 minuta – 1 400 din.
Dvoje dece – 60 minuta – 2 000 din. (1 000 din. po detetu)
Dvoje dece – 45 minuta – 1 600 din. (800 din. po detetu)

Uključeno u cenu:

- časovi
- prateći materijal
- pravo korišćenja školske biblioteke i videoteke
- kafa, čaj ili sok
- mogućnost da prisustvujete vannastavnim aktivnostima organizovanim u prostorijama škole (proslavama, predavanjima, itd.)

Odraslima nudimo i mogućnost održavanja časova preko Skype-a.

Napomene:

*Udžbenici nisu uključeni u cenu individualnih časova.
**Škola ne snosi troškove vannastavnih aktivnosti koje se održavaju van njenih prostorija, kao što su, na primer, posete muzejima, bioskopima, i slično.

donji deo sveske
olovka
pencil
olovka_bordo