Konverzacijske radionice

INTENZITET CENA UKLJUČENO U CENU
4 x 90 minuta - jednom nedeljno
3 200 dinara
časovi, dodatni materijal, korišćenje biblioteke i videoteke, sok/čaj/kafa
8 x 90 minuta - dvaput nedeljno
6 400 dinara


Napomena: Broj održanih časova u toku meseca obračunava se na nivou grupe.

donji deo sveske
olovka
pencil
olovka_bordo