Konverzacijske radionice

INTENZITET CENA UKLJUČENO U CENU
4 x 90 minuta - jednom nedeljno
4 000 dinara
časovi, dodatni materijal, online vežbanja
8 x 90 minuta - dvaput nedeljno
8 000 dinara


Napomena: Broj održanih časova u toku meseca obračunava se na nivou grupe.

donji deo sveske
olovka
pencil
olovka_bordo