Besplatan 10. čas

Akcija važi za uplate odjednom, a odnosi se na individualne i poluindividualne časove.
Za svakih 9 uplaćenih časova, dobijate još jedan na poklon.

VAŽNE NAPOMENE:
Časovi se održavaju isključivo onlajn.
Akcija važi za uplate između 1. i 18. septembra 2020., a rok za korišćenje uplaćenih časova je 30. decembar 2020.

donji deo sveske
olovka
pencil
olovka_bordo