Uslovi plaćanja i opšti uslovi

S obzirom na „trenutnu“ ekonomsku situaciju u zemlji, omogućili smo Vam da celokupan iznos kursa podelite na onoliko mesečnih rata koliko traje Vaš kurs, bez deponovanja čekova. Na Vama je samo da ispoštujete datu reč i da između 1. i 5. dana u mesecu, na tekući račun škole uplatite ugovoreni iznos.

Individualni i poluindividualni časovi se plaćaju unapred. Rok za korišćenje istih je maksimum godinu dana od datuma uplate.

Plaćanje se obavlja isključivo uplatom na račun škole. Molimo Vas da nam nakon izvršene uplate dostavite priznanicu na uvid da bismo Vam izdali fiskalni račun.

Mi računamo na Vas, a naše kolege, stanodavci i mnoge javne službe računaju na nas. Stoga ste u obavezi da uplatite ceo iznos kursa na koji ste se upisali.

Ukoliko eventualno niste u mogućnosti da kurs pohađate do kraja, propuštene časove možete nadoknaditi u nekom od narednih semestara, u okviru odgovarajuće grupe.

U slučaju da se ne oformi grupa za koju ste se prijavili, vraćamo Vam celokupan iznos koji ste uplatili.

Individualni i poluindividualni časovi se zakazuju u dogovoru s predavačem. Ukoliko se dogodi da jedna strana mora da otkaže čas, u obavezi je da to uradi minimum 24 sata pre početka časa, osim u izuzetnim situacijama. Ukoliko polaznici ne otkažu čas na vreme, u obavezi su da plate pun iznos istog. Ukoliko predavač blagovremeno ne obavesti polaznike o otkazivanju časa, u obavezi je da im isti nadoknadi besplatno.

Svi polaznici i zaposleni u školi dužni su da se pridržavaju kućnog reda, koji je vidno istaknut u biblioteci.

donji deo sveske
olovka
pencil
olovka_bordo